Siri Røiseth - Pingviner

1238,10kr

Siri Røiseth - Pingviner
Production year: 2015
Medium: D.G.A on Artpaper matt 100% cotton 308 gsm
Edition: 100 (both sizes)
Size: 30x40 cm (paper size) / 40x60 cm (paper size)

Signed and numbered by artist.

~ PRICE ~
5% art fee is added at check out on all products. Art priced 2000 NOK or less is an exception for this law, Due to this webshops limitation the fee is added to all products, but to avoid that the final price is higher than it should be the price is lowered to fix this issue. You are paying the listed price above.

~ ART FEE ~
5% Norwegian art fee added at check out.

~ SHIPPING ~
Shipping: 169 NOK (Norway) / 500 NOK (World Wide)

~ AVOID SHIPPING ~
To pick up in gallery and avoid shipping fees, use code 'PICKUP' at the field 'Discount' at check out

-----------------

Siri Røiseth - Pingviner
Produksjonsår: 2015
Medium: D.G.A på kunstpapir matt 100% bomull 308 gsm
Opplag: 100 (begge størrelser)
Størrelse: 30x40 cm (papirstørrelse) / 40x60 cm (papirstørrelse)
Signert og nummerert

~ PRIS ~
5% kunstavgift blir lagt til ved betaling for alle produkter. Kunst med verdi under 2000 NOK er unntak for denne loven, men pga. teknisk begrensning i nettbutikken blir dette lagt til på alle produkter. For å unngå at du betaler mer enn det du skal er salgsprisen satt ned for å kompensere for dette. Du betaler prisen som står i beskrivelsen over.

~ KUNSTAVGIFT ~
5% kunstavgift blir lagt til ved betaling.

~ PORTO ~
Porto: 169 Kr (Norge) / 500 Kr (Resten av verden)

~ UNNGÅ FORSENDELSE ~
Ønsker du å selv plukke det opp i galleriet og unngå porto, bruk kodeordet 'PICKUP' i feltet 'DISCOUNT' ved betaling.

Share