Lise - Unconditional

1809,52kr

Lise - Unconditional
Year: 2020
Medium: D.G.A on Canson Photographique Rag 310 gsm
Size: 45.5 x 54 cm (Paper size)
Edition: 30
Signed and numbered by artist

~ PRICE ~
The price for this print is 1900 NOK. 5% art fee is added at check out on all products. Art priced 2000 NOK or less is an exception for this law, Due to this webshops limitation the fee is added to all products, but to avoid that the final price is higher than it should be the price is lowered to fix this issue. You are paying 1900 NOK for this print.

~ ART FEE ~
5% Norwegian art fee added at check out.

~ SHIPPING ~
Shipping: 169 NOK (Norway) / 500 NOK (World Wide)

~ AVOID SHIPPING ~
To pick up in gallery and avoid shipping fees, use code 'PICKUP' at the field 'Discount' at check out

---------------------------------

Lise - Unconditional
År: 2020
Medium: D.G.A på Canson Photographique Rag 310 gsm
Størrelse: 45,5 x 54 cm (Papirstørrelse)
Opplag: 30
Signert og nummerert av kunstner

~ PRIS ~
Prisen for dette trykket er kr. 1900. 5% kunstavgift blir lagt til ved betaling for alle produkter. Kunst med verdi under 2000 NOK er unntak for denne loven, men pga. teknisk begrensning i nettbutikken blir dette lagt til på alle produkter. For å unngå at du betaler mer enn det du skal er salgsprisen satt ned for å kompensere for dette. Du betaler kr. 1900 for dette trykket.

~ KUNSTAVGIFT ~
5% kunstavgift blir lagt til ved betaling.

~ PORTO ~
Porto: 169 Kr (Norge) / 500 Kr (Resten av verden)

~ UNNGÅ FORSENDELSE ~
Ønsker du å selv plukke det opp i galleriet og unngå porto, bruk kodeordet 'PICKUP' i feltet 'DISCOUNT' ved betaling.

Share