Hama Woods - Free

Sold Out
Inquire for availability

Hama Woods - Free
Silketrykk på 300 gsm papir
Størrelse: 76 x 56 cm
Edition: 5 (blue with orange)

~ ART FEE ~
5% Norwegian art fee added at check out.

~ SHIPPING ~
Shipping: 169 NOK (Norway) / 500 NOK (World Wide)

~ AVOID SHIPPING ~
To pick up in gallery and avoid shipping fees, use code 'PICKUP' at the field 'Discount' at check out

--------------------------------------------

Hama Woods - Free
Silketrykk på 300 gsm papir
Størrelse: 76 x 56 cm
Opplag: 5 (blå med oransj)

~ KUNSTAVGIFT ~
5% kunstavgift blir lagt til ved betaling.

~ PORTO ~
Porto: 169 NOK (Norge) / 500 NOK (Resten av verden)

~ UNNGÅ FORSENDELSE ~
Ønsker du å selv plukke det opp i galleriet og unngå porto, bruk kodeordet 'PICKUP' i feltet 'DISCOUNT' ved betaling.

Share